„Čísla jsou základy veškerého dění.“Numerologie, stejně jako astrologie, patří mezi esoterické nauky, které byly určeny jen
zasvěcencům. Zájem o nauku čísel je zaznamenán u všech dávných národů. Vznik je
spojován zejména s egyptskými zasvěcenci a Hermem Trismegistem. První kdo toto tajné
učení uzákonil, byl Pythagoras. Jeho učení rozvinul Platon se svým pojetím čísel a vesmíru.
Z těchto základů se vyvinula kabala, tajné židovské učení. Podle čísel, numerologie, se
stavěly v historii posvátné stavby (pyramidy, katedrály). Význam čísel se objevuje i v tarotu.

Numerologie je nauka o číslech a jejich významu. Život ve vesmíru i na Zemi podléhá
určitým rytmům, cyklům, zákonitostem a vibracím. Čísla tyto jevy definují a interpretují.
Numerologie pracuje s čísly jako se symboly, stejně jako astrologie. Podle ní čísla nevyjadřují
pouze kvantitu (množství), ale i kvalitu. Každé číslo nese určitou hladinu energie, vibraci.
Např. Nula je považována za symbol věčnosti a nejsilnější z čísel. Nulu lze přidat k
jakémukoli číslu, přičemž číslo se zvyšuje, stejně tak jako jeho vibrace. Číslo sedm je
považováno za mystické a spirituální číslo (7 dní stvoření, 7 nebes, 7 archandělů…). Devítka je
číslem materiálním (9 měsíců těhotenství, 72 tepů za minutu).

Numerologický rozbor umožňuje odhalit osobní potenciál a možnosti člověka. Datum
narození, jméno a příjmení, mají v sobě zahaleny informace o charakteru, povaze, psychice,
hlubinných tendencích, ale i životním příběhu. Každé číslo odpovídá určité oblasti psychiky.
Např. jednička ukazuje na to, jak jsme schopni vyjadřovat své city, pocity, uvolnit
emocionální energii a kolik jí máme. Šestka zase vypovídá o naší lásce ke kráse, harmonii,
domovu a rodině. Některá čísla v našem datu narození chybí a jiná se naopak vyskytují
vícekrát. Numerologický rozbor je další způsob jak poznat sám sebe, uvědomit si své
tendence, pochopit své vztahy a blízké.

Numerologie má své příznivce i odpůrce. Lidé nevěří na „vibrace“, „energie“ a podobná
vyjádření. Existují však zkušenosti s jevy na hraně lidského poznání, s jevy „mezi nebem a
zemí“. Lidé kteří je osobně zažili, však neumí tyto jevy popsat, lidská řeč jim na to nestačí.
Ostatním se výroky o záhadných zážitcích, zdají být nadsazené, vymyšlené a spekulativní.
Některé zážitky jsou „nepředatelné“. Stejně tak je to s numerologií, můžeme věřit i nevěřit.
Záleží jen na nás samotných, co do svého života vpustíme.


Numerologické rozbory
1. Základní numerologický rozbor
2. Numerologický rozbor jména
3. Rozbor osobní roční vibrace a devítiletých cyklů
Pythagoras