„Nedělej si starosti s tím, co ti přinese budoucnost, ale snaž se být vnitřně pevným a jasným. Neboť ne jak se tvůj osud utváří, ale jak se s ním vyrovnáš, podmiňuje tvé životní štěstí.“
G. W. F. Hegel

Astrologie je starou esoterickou naukou sahající až do dávných věků, kdy si lidé začali všímat souvislostí mezi úkazy na obloze a událostmi na Zemi. Zjistili, že některé jevy ovlivňující jejich život, se opakují. Začali zkoumat jak předpovědět, kdy určitá událost nastane, aby jí mohli předcházet. Tak vznikla astrologie.

Hlavní náplní astrologie je sestavení a výklad horoskopu. Díky moderním softwarovým programům je horoskop sestaven již za několik málo minut, ale mnohem složitější je vlastní interpretace horoskopu. Astrolog musí znát nejen jak pracuje soustava jednotlivých prvků v horoskopu, ale musí umět myslet v symbolech a analogiích, a také zapojit intuici a cit. Musí mít rozhled a znalosti i v dalších disciplínách, zejména psychologii, filozofii a mytologii.

Horoskop představuje postavení planet ve vesmíru v době narození, v čase prvního nádechu na tomto světě (přesný čas narození). Je to osobní otisk člověka ve vesmíru a naopak otisk vesmíru v člověku. Cestou horoskopu se lze dozvědět více o sobě, o základním potenciálu, vlastnostech, vrozených dispozicích, vlohách, předpokladech, životních tendencích, vzorcích chování, ženské a mužské stránce duše, životním poslání, možnostech, ale i případných rizicích . Díky nahlédnutí do nitra je horoskop také nástrojem pro pochopení problémů v partnerských či pracovních vztazích, při výchově dětí, porozumění chování našich blízkých, jejich postojů a vztahu k nám. Horoskop může odhalit příčiny opakovaných životních situací či nemocí, pomoci při zvažování životních změn (volba partnera, povolání) či hledání řešení konkrétních událostí. Cestou horoskopu si více uvědomíme svoji osobnost, máme možnost změnit své chování a postoje, a tím i svůj život. Smyslem astrologie je dozvědět se více o sobě a toto poznání integrovat do svého života.

Horoskop je zobrazován jako kruh. Po obvodu je 12 pravidelných výsečí po 30 stupních, které se označují jako znamení (Beran, Býk...). Vnitřní část kruhu je rozdělena na dvanáct nepravidelných výsečí, tzv. domy, jejichž číslování začíná ascendentem. Uvnitř domů jsou umístěny planety (Slunce, Měsíc, Venuše Mars…) a další prvky. Některé planety jsou propojeny čarami, které znázorňují souvislosti mezi planetami, tzv. aspekty. Několik propojených planet spolu vytváří konstelaci.

Někteří lidé bývají k horoskopům skeptičtí. Může za to velký rozmach „bulvární“ astrologie v zábavných časopisech, kalendářích či na internetu. Astrologie je ale důvěryhodná nauka, která se vyvíjela staletí, od tradiční předpovědní astrologie až k moderní hlubinné či psychologické astrologii, astropsychologii. Lidé výrokům astrologů často nevěří nebo je považují za spekulativní. Ale je třeba upozornit, že astrologie není vědou exaktní, ale zkušenostní. Neposkytuje rady a návody, ale sděluje možnosti. Každý se může rozhodnout sám za sebe, zda možnosti přijme nebo ne. Lidé se také strachují, že se dozví něco špatného. W. Shakespeare napsal: „Situace nejsou dobré, ani zlé, to jen my je takovými činíme.“ Záleží na každém z nás, na osobním vnímání světa a přístupu k životu, jak utváříme svůj jedinečný životní příběh a osud.

Astrologické rozbory
1. Základní výklad osobního horoskopu
2. Rozšířený výklad osobního horoskopu
3. Výklad horoskopu pro konkrétní událost