• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg

Právě jste zde:

Novinky

OSOBNÍ PORADENSTVÍ

s Alenou Vejříkovou...

Číst dál...

VÝUKA MEDITAČNÍCH TECHNIK

s Alenou Vejříkovou...

Číst dál...

JÓGOVÁ KNIHOVNA

s Alenou Vejříkovou...

Číst dál...

VÍKENDY a POBYTY

s Alenou Vejříkovou...

Číst dál...

OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPIRITCENTRA...

Číst dál...

Setkání s tibetským lámou Erang Rinpočhe - vyjímečná událost!!!


Setkání s tibetským lámou Erang Rinpočhe
 - výjimečná událost!!!
4. února, (NE 18:00 - 20:00),SPIRITCENTRUM

Příjďte se osobně setkat a pozdravit s "žijícím Budhou", tibetským lámou panem Erang Rinpočhe, 
který je ztělesněním lásky a soucitu. Tento mimořádný člověk přijal osobní pozvání do České republiky od paní Anny Dzurendy, za jejíž laskavé podpory se celá jeho cesta i setkání ve SPIRITCENTRU koná.

Na setkání se dozvíte o životě v Tibetu, o moudrosti budhistické nauky, o projektu školy pro děti. Vše bude doprovozeno promítáním fotografií, které  Anna Dzurenda pořídila při své cestě do Tibetu. Překlad zajištěn!

Svojí přítomností na setkání podpoříte unikátní projekt školy pro děti z nemajetných rodin a sirotky ve vesnici Niduo v Tibetu, nacházející se ve výšce 4.500 m.n.m. Pan Erang Rinpočhe školu vybudoval formou sbírek od lidí, firem a institucí. Kdyby tato škola nevznikla, 200 dětí by vyrůstalo pouze jako pastevci bez vzdělání. Žáci této školy se dokonce učí i anglicky. 

1 FOTO Anna a Tibet

Erang Rinpočhe je opatem buddhistického kláštera Puwu, který se nachází ve vesnici Niduo v provincii Šečuan. Erang Rinpočhe je ctěn jakožto podivuhodná kombinovaná inkarnace tří hlavních bodhisattvů: Maňdžušrího, Avalokitéšvary a Vadžrapáního. Široký věhlas získal jednak jako učitel, jednak realizací mahasandhi Dzogčhenu (Velké dokonalosti), jenž mu byl předán přímo Mai Pentti Rinpočhem. 

Jako opat kláštera Puwu se Erang Rinpočhe reinkarnoval po jedenácti předchozích životech. Za jedenáct svých reinkarnací dokázal svým učením a magickou mocí poskytnout nezměrný prospěch bezpočtu vnímajících bytostí. Dle instrukcí Rinpočheho dokázali mnozí z jeho učedníků dosáhnout plné realizace mahasandhi Dzogčhenu. V posledním předchozím životě byl Erang rinpočhe jiným slavným učitelem v oblasti Kangba jménem láma Awu, proslulým hloubkou své realizace a svým přínosem všem cítícím bytostem. 

Odpoledne 15. ledna 1958  (na tibetský nový rok) se v okrese Seda narodil Erang Rinpočhe. Hned pět dní po narození v něm byla rozpoznána inkarnace velkého lámy. Ve věku pěti a osmi let byl pak Rinpočhe postupně rozeznán různými slavnými lámy a khenpy jako inkarnace lámy Awu. Mezitím se už rinpočhe sám začal učit Tibetštinu a Buddha dharmu. 

1 1 25542290 1994101040830319 302309877717772995 oVe věku 13 let měl Rinpočhe sen, ve kterém mu čtyřruký Avalokitéšvara řekl: "Nezůstávej tady, měl by ses odebrat na sever k hoře Hajagríva, a tam postavit veliké modlitební kolo obsahující 100 milionů Avalokitéšvara manter (Om mani padme hum). To umožní osvítit 700 milionů vnímajících bytostí". Bez otálení se Rinpočhe vydal na svatou horu provázen duhami na obloze a ržáním koní rozléhajícím se v ozvěnách celým údolím. V noci pak měl Rinpočhe znovu sen, tentokrát o tom, že k němu promlouvá Mahakála: "Prosím, neodcházej a usaď se tady. Vnímající bytosti, kterým přinášíš osvícení, jsou nedaleko, severně odtud (klášter Puwu). Všechny překážky tvé Buddha dharmy tak budou odstraněny." Ve věku 16 let pak Rinpočhe výstavbu mistrně dokončil. Osmého, desátého, patnáctého a třicátého dne každého měsíce v kalendáři se veliké modlitební kolo samo od sebe otáčí. 

Když bylo Rinpočhemu 19 let, předal mu Gongluo khenpo všechny části učení Dzogčhen mahasandhi (Velké dokonalosti). Ve věku 21 let se jednoho dne zjevila Rinpočhemu ve snu pětibarevná víla, která mu řekla: "Musíš na původním místě, vedle velkého modlitebního kola, znova postavit bílou věž. Každý, kdo k bílé věži položí obětiny, se pak zrodí v Šambhala Sukhavati (v ráji Šambhala)". Velká bílá věž, vysoká přibližně 20 - 30 metrů, byla dostavěna, když Rinpočhe dovršil věk 23 let. Každý den sem od té doby neustále proudili návštěvníci, aby se modlili v procesích kolem věže, aby tak na nich ulpěla mocná síla jejího požehnání.

Ve věku 25 let byl pak Rinpočhe jakožto reinkarnace velkého lámy v klášteře Puwu posazen na trůn. Ihned se ujal správy každodenních záležitostí kláštera a duchovního vedení více než 400 mnichů. Když bylo Rinpočhemu 36 let, uchýlil se do meditačního ústraní v klášteře Puwu, a to po dobu šesti let (od roku 1994 do roku 2001), a následně dosáhl dokonalého a úplného osvícení. 

Od roku 2001 je Rinpočhe zaneprázdněn vyučováním a předáváním Buddha dharmy v Tibetštině a Chanštině studentům, aby se modlili za mír ve světě a jeho prosperitu, a také ve prospěch odstranění překážek na cestě šíření buddhovy nauky svaté Dharmy. V roce 2009 dal Rinpočhe slib, že postaví sochu Padmasambhavy. Ta nyní stojí na kopci za klášterem Puwu a je 20 m vysoká. 

Erang Rinpočhe je velmi laskavý láma s nezměrným soucitem. Vybudoval základní a střední školy pro sirotky a děti z rodin žijících v chudobě, které si jinak nemohou dovolit posílat své děti do školy. Školy jsou organizovány tak, že za studenty hradí všechny náklady. Každoročně tak musí rinpočhe cestovat po celé zemi, aby shromáždil prostředky na uhrazení studijních výloh za tyto nejchudší studenty. V soukromí žije Rinpočhe velmi prostým životem, a není nijak těžké najít s ním společnou notu. Nikdy neodmítne nikoho, kdo se na něj obrátí o duchovní radu a pomoc. Rinpočheho jediným přáním je, aby se všichni osvobodili od smutku a dosáhli osvícením dokonalého štěstí.

1 1 Students with Renboqie

Celý příběh začal v roce 2008, kdy Anna Dzurenda v době golfového zájezdu zcela náhodou tohoto Rinpočhe potkala.
Sama k tomu říká:
„Během  neobvyklého setkání s lámou cosi ve mně chtělo vzít jeho dlaně do obou rukou,
přiložit si je na čelo a uklonit se mu. Neudělala jsem to,
protože jsem se styděla, co by si o mě pomysleli přátelé.
Taková hloupost.“


Dva roky nato se Anna rozhodla za ním do jeho kláštera jet a poklonit se mu.
Několik měsíců ho hledala, kde pobývá, když ho našla, strávila s ním neuvěřitelných 14 dní. Po návratu se rozhodla o svých životních prožitcích napsat knihu Pohádky mého života, kterou vydala pod uměleckým jménem Annie D. Fox.

Anna Dzurenda je ukázkou osobnosti, která není osudem jednostranně či jednostrunně poháněná, mísí se v ní zájmy, které se v jedné „duši málokdy odkrývají“. Je manažerkou, úspěšnou golfistkou (v r. 2017 skončila na 12.místě na ME), astroložkou a nyní také spisovatelkou. Snad proto se velmi zvláštní shodou okolností dostala až na „zapomenuté“ místo v Tibetu, kde se setkala s lámou Erang Rinpoche. Ten také slavnostně zahájí výstavu fotografií, které Anna Dzurenda pořídila při svém pobytu v Tibetu.

1 Pozvanka Tibet House

Cena vstupného na setkání s lámou Erang Rinpočhe ve SPIRITCENTRU je 200 Kč,
případné vyšší částky jsou dobrovolné a budou zadokumentovány do seznamu dárců. 

SPIRITCENTRUM osobně přispívá částkou 10.000 Kč.
Vybrané vstupné ze setkání bude darováno na provoz tibetské školy v Niduo. 

Detail události

Začátek události 04 únor 2018 18:00
Konec události 04 únor 2018 20:00
Celková kapacita 30
Volná místa -1
Cena 200Kč
Místo konání SPIRITCENTRUM